Πολιτική Επιστροφών

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους εφόσον τηρηθούν οι παρακάτω όροι:

Υπόδειξη – ενημέρωση για κατεστραμμένα ή ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να γίνεται εγγράφως με την παραλαβή τους στo e-mail info@computerpraxis.gr ή φαξ 2310.227.482 της εταιρείας.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται εντός 7 εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους, στη σφραγισμένη, αχρησιμοποίητη, εργοστασιακή συσκευασία που αποστάλθηκαν.
 
Πριν από οποιαδήποτε επιστροφή θα πρέπει να ενημερώνεται εγγράφως η ComputerPraxis με e-mail στη διεύθυνση info@computerpraxis.gr ή με fax στο νούμερο 2310.227.482
 
Τυχόν επιστροφές πραγματοποιούνται με έξοδα του πελάτη εκτός εάν: α) το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα ή β) στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος (σας στέλνουμε το σωστό) και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.
 
Επάνω σε κάθε επιστρεφόμενο δέμα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται σε εμφανές σημείο ο (μοναδικός) αριθμός της παραγγελίας που αρχικά εδόθη. Μέσα στο δέμα θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε η απόδειξη αγοράς στην οποία αναγράφετε ο μοναδικός αριθμός της παραγγελίας.

Επιστροφές πρέπει να γίνονται στη διεύθυνση: ComputerPraxis, Εθνικής Αμύνης 32, 54621 Θεσσαλονίκη. Τ: 2310.260.004

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πλήρη τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.